"Hoc est vivere bis vita posse priore frui"
"Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal"
Martialis, romeins schrijver (40-103 n.C.)